Duurzaamheid
  • Duurzaamheid
  • CO2-Prestatieladder

Duurzaamheid

Een belangrijke drijfveer bij KS Industries is de overtuiging dat het altijd beter kan. Dit geldt voor onze producten, diensten en projecten en ook voor het ecosysteem waar we deel van uit maken. We willen de aarde in goede staat doorgeven aan volgende generaties. Daarom zetten we volop op in op het terugdringen van onze CO2-uitstoot met een gedegen CO2-beleid en inzet van de CO2-Prestatieladder.

De staalindustrie is op dit moment als sector verantwoordelijk voor zo'n 9%van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. Dat betekent dat hier ook veel winst is te behalen als wij de CO2-uitstoot drastisch terug weten te brengen. Hiervoor heeft KS Industries binnen onze bedrijven uiteenlopende initiatieven genomen. We maken daarbij onderscheid in het terugdringen van CO2-uitstoot in onze bedrijfsvoering, en het terugdringen van CO2-uitstoot via onze staalproducten.

Minder CO2-uitstoot via de bedrijfsvoering
Zowel op de productievloer, in de magazijnen als op kantoor hebben we al veel winst weten te behalen in de verduurzaming. Dit doen we onder meer via de gestructureerde aanpak van de CO2-Prestatieladder. Over onze aanpak met dit instrument is meer te lezen door te klikken op het subkeuzemenu CO2-Prestatieladder. Met onder meer de volgende initiatieven zorgen we ervoor dat onze CO2voetafdruk stevig wordt verlaagd.

Verduurzamen energieverbruik.

Een belangrijk deel van het energieverbruik wordt door KS Industries zelf opgewekt. Op het dak onze productielocaties liggen zonnecollectoren, waarmee de machines en andere productiefaciliteiten van stroom worden voorzien. Voor het deel wat wij zelf niet kunnen opwekken, kopen we groene stroom in bij een externe leverancier.

De verlichting op onze locaties is zo veel mogelijk omgezet naar bewegingssensoren in plaats van handschakelaars. Als een ruimte niet wordt gebruikt, dan schakelt de verlichting vanzelf uit.

KS Industries zonnepanelen op het dak voor maximale CO2 reductie
Op het gebied van verwarming hebben we in samenspraak met de medewerkers een andere benaderingswijze gekozen: verwarm de mensen in plaats van de volledige ruimte. Door middel van gerichte verwarmingselementen op de werkvloer en verwarmend en kleding besparen we met z’n allen veel energie en daarmee CO2-uitstoot.

Milieumanagement
Als productiebedrijf willen we onze afvalstromen zo beperkt mogelijk houden. Dit doen we niet alleen om de kosten voor onze klanten zo laag mogelijk te houden, maar juist ook om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden. Door zorgvuldig ons productieproces en logistieke proces te laten verlopen en producten goed te verpakken reduceren we schade – en daarmee afval tot het minimum. Er hoeft dus niet extra te worden geproduceerd, hetgeen weer scheelt in de CO2-uitstoot. Staalafval wordt professioneel gerecycled, koffiebekertjes zijn ingeruild voor afwasbare mokken en verpakkingsmateriaal wordt zo veel mogelijk hergebruikt. Ook papier wordt apart verzameld en gerecycled.

Logistiek en transport
In een industrieel productiebedrijf is het vervoer van producten een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Ook hier valt CO2-winst te behalen. Zo kiezen we bij de aanschaf van eigen interne transportmiddelen voor elektrisch – bijvoorbeeld een heftruck – of gebruiken we biodiesel dat beduidend minder CO2uitstoot.

Ook met externe leveranciers maken we steeds meer afspraken over het aanleveren van materiaal via duurzame transportmiddelen. Zo wordt staal tegenwoordig aangeleverd per trein. Dit betekent op dit moment dat per treinlevering we zo’n veertig ritten per week met een vrachtauto besparen. Ook proberen we waar mogelijk het transport van onze producten zo veel mogelijk elektrisch of met biodiesel aangedreven te laten verlopen.

We brengen van alle medewerkers het woon-werkverkeer in kaart en bedrijfsauto’s zijn vrijwel allemaal elektrisch. Zo hebben we goed inzicht in de CO2 uitstoot die ons woon-werkverkeer en klantbezoeken genereert en kunnen we hier reducerende maatregelen op uitvoeren.

Coils staal per trein vervoeren reduceert CO2 uitstoot KS Industries
Sectorale ketensamenwerking
Bij KS Industries is samenwerking een van de kernwaarden. Zo willen we ook de grootste impact maken bij het terugdringen van de CO2-uitstoot door ernaar te streven in de gehele keten binnen de staalverwerkende sector samen te werken. We kijken bij inkoop kritisch hoe organisaties hun producten en processen via een eigen CO2-beleid zodanig hebben ingericht, dat ze zo optimaal mogelijk bijdragen aan duurzaamheid. Met onze klanten zoeken we de samenwerking op verduurzaming, onder meer door de keuze voor duurzaam staal te stimuleren en goederenstromen zo veel mogelijk elektrisch of met biodiesel te laten plaatsvinden.

Ketensamenwerking op CO2 reductie van coil tot zonnepanelen dragers

Zo is er onlangs een succesvolle samenwerking gevierd tussen AccelorMittal, KS Service Center, KS Systems en Van der Valk Solar Systems. Door de hele toeleveringsketen is de CO2-uitstoot optimaal teruggebracht.

Duurzaam materiaal
In de staalproductie is de energietransitie in volle gang. Er wordt flink geïnvesteerd in elektrisch aangedreven smeltovens – zogenaamde vlamboogovens. Deze ovens worden met name gevoed met schroot. In vergelijking met kolengestookte hoogovens waarin uit ijzererts staal wordt gemaakt, wordt de CO2-uitstoot in dit proces flink gereduceerd. Klanten van KS ontdekken de meerwaarde van dit duurzame staal, ook wel ‘Groen Staal’ of ‘Green Steel’ genoemd. Het toepassen van dit duurzame staal wordt immers ook bij de gunning van aanbestedingen steeds vaker meegewogen.

Ook bij verpakkingen en transport wordt het hout dat hierbij wordt verwerkt, kritisch ingekocht. We doen dit bij leveranciers die alleen hout uit duurzaam beheerde bossen verwerken én PEFC zijn gecertificeerd. We stimuleren onze klanten houten pallets op te sparen zodat we deze bij een volgende levering mee terug kunnen nemen voor hergebruik, of kunnen laten verwerken tot biobrandstof.

Duurzaam staal, duurzaam elektrisch intern getransporteerd

Participatie in samenwerkingsplatforms
Uitwisseling van ideeën op het thema duurzaamheid, versnelt het invoeren van maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Samenwerking houdt ons scherp en geeft inspiratie om tot innovatieve duurzaamheidsmaatregelen te komen. Ook, of misschien wel júist de interactie met bedrijven en organisaties uit andere industrieën en sectoren, kan leiden tot originele verduurzamingsideeën en/of samenwerkingen. Zo zijn we onder meer lid van Stichting Positieve Impact. Deze stichting organiseert events rondom duurzaamheid waaraan wij deelnemen. Daarnaast is het een ontmoetingsplatform voor ondernemers en andere gelijkgestemden die samen vooruit willen op dit thema.

Mijlpalen

Binnen KS Industries zijn de verschillende ondernemingen bezig met verduurzaming en hun CO2-beleid. De eerste ISO 14001 milieumanagement certificering is al binnen. Een mooie mijlpaal die we samen hebben gevierd, maar er is nog voldoende werk aan de winkel om nieuwe mijlpalen te behalen, waaronder deCO2-Prestatieladder en andere certificeringen. Deze certificeringen zijn belangrijk om te kunnen verzekeren wat de CO2-voetafdruk is van de ondernemingen van KS Industries. Zo weten onze klanten hoe ze bijdragen aan een schoner milieu en kunnen zo bij aanbestedingen goed verantwoording afleggen.