Historie

Begonnen in 1975 als lokale handelsonderneming in profielen, uitgegroeid tot wereldwijd opererende leverancier in complexe profieloplossingen. Lees hier de geschiedenis van een trots familiebedrijf.

KS INDUSTRIES TIJDLIJN

De geschiedenis van KS Industries van 1975 tot heden.

1975 - 1978 - VAN HANDEL NAAR PRODUCTIE

Piet Noordzij richt in 1975 in Zwijndrecht onder de naam Kontinex Staal (KS) een handelsbedrijf in stalen profielen op. De zaken lopen al snel voorspoedig. Klantvragen worden specifieker er worden steeds vaker bewerkingen als ponsen, sleuven en extra zettingen verricht. Om maatwerk te kunnen bieden schaft Piet in 1978 een eigen profileerlijn aan waarmee een team eigen medewerkers U en L-profielen uit bandstaal tot 500 x 4 mm gaan produceren. Snel daarna volgen ook C-profielen.

1980 - VERBREDING KLANTENAANBOD

Vanaf de start van KS is de kassenbouw in het nabijgelegen Westland de belangrijkste doelgroep voor KS. De praktische toepassing van gerolvormde profielen wordt populair en de carrosserie- en constructiemarkt openen zich. Om aan de vraag van deze nieuwe klantgroepen te voldoen wordt een tweede profileerlijn gebouwd. Deze heeft een capaciteit voor bandstaal tot 6 mm en is ideaal voor het vervaardigen van standaard profielen en relatief eenvoudige maatwerk profielen. KS groeit gestaag door.

1985 - EIGEN GEREEDSCHAPSMAKERIJ

Om aan de specifieke wensen van klanten te kunnen voldoen, start KS met het maken van eigen gereedschappen voor op de profileerlijnen. Vanuit de eigen gereedschapsmakerij krijgt elke klant zijn eigen set met gereedschappen op maat.

1995 - NIEUWBOUW KANTOOR- EN PRODUCTIELOCATIE MOERDIJK

Met de ontwikkeling van de markt neemt de vraag naar complexere profielen verder toe, zoals geponste profielen met meer vervormingen. Hiervoor moeten nieuwe profileerlijnen worden gebouwd. Ook wordt geïnvesteerd in een eigen slitter om het bandstaal exact volgens klantspecificaties te kunnen slitten. In Moerdijk wordt een nieuwe fabriek gebouwd met een modern machinepark. Eind 1995 beschikt KS over acht profileerlijnen en een slitter. Er werken inmiddels bijna 70 mensen bij KS.

1996 - OVERNAME THOMAS REGOUT

De groei van KS zet door en de ambities zijn groot. Het marktaandeel voor KS neemt fors toe als de profielafdeling met 5 profileerlijnen van Thomas Regout uit Maastricht wordt overgenomen. Dit betekent een flinke uitbreiding van het assortiment, waarmee nog meer klantgroepen kunnen worden bediend. De productie van steeds complexere profielen neemt een grote vlucht, en daarmee ook de specialistische expertise van KS.

2000 - INTERNATIONALE KLANTEN

De ambities van KS gaan de grens over. De eerste leveringen worden in de Benelux en Duitsland gedaan. Klanten herkennen de meerwaarde en kwaliteit van het mooie Nederlandse product en de orderstroom groeit.

2005 - VESTIGING WUPPERTAL & TRANSITOWEG MOERDIJK

Het aantal klanten in Europa neemt sterk toe. Daarom wordt in mei 2005 KS Profil GmbH in Wuppertal, Duitsland opgericht. Dit verkoopkantoor richt zich met name op de Duitstalige markt. In november van dit jaar neemt KS een nieuwe vestiging aan de Transitoweg in Moerdijk in gebruik. In deze fabriek is een nieuwe slitter geïnstalleerd voor bandstaal in het voorgelakte en dunne bereik van 0,4 tot 4 mm.

2008 - STRATEGISCHE HERORIËNTATIE

De crisis slaat toe in de wereld en ook KS blijft niet gespaard. In de staalsector vallen harde klappen en ook de omzet van KS valt terug, waarbij helaas gedwongen afscheid moet worden genomen van medewerkers. De directie van KS grijpt deze periode aan om zich te bezinnen op de toekomst en strategische keuzes te maken. De focus komt nadrukkelijk te liggen op het leveren van extra toegevoegde waarde bij de profielen. KS gaat klanten nog meer ontzorgen door naast het leveren van profielen extra services aan te bieden.

2009 - UITBREIDING DIRECTIE, START R&D

Voor oprichter en directeur Piet Noordzij is het tijd om de leiding van het bedrijf te gaan delen. Nadat hij in voorgaande jaren in het bedrijf op alle afdelingen ruime ervaring heeft opgedaan, treedt zoon Leendert Noordzij toe tot de directie. KS telt op dat moment zo’n 90 medewerkers en haalt de helft van haar omzet uit het buitenland. Er draaien 12 profileerlijnen voor geponste standaard- en complexe profielen en vanaf het voorjaar kan er ook worden lasergelast. Daarnaast zijn een hypermoderne slitlijn en een volwaardige gereedschapsmakerij volop in bedrijf. KS maakt steeds meer naam als klantgerichte alleskunner met profielen en de vraag naar specifieke, specialistische profielen neemt toe. De afdeling Research & Development wordt gestart. Gevraagd en ongevraagd worden hier met metallurgische en constructieve kennis, ingenieursvernuft en diepgaande klantkennis nieuwe innovatieve profieloplossingen bedacht.

2010 – 2012 VERDER ONDER DE NAAM KS PROFIEL, CENTRALISATIE IN MOERDIJK

Om de herpositionering van de onderneming te verduidelijken wordt de naam Kontinex Staal gewijzigd naar KS Profiel. Omdat met het vervaardigen van band- en plaatstaal ook andere klantgroepen worden bediend, wordt deze activiteit in een aparte onderneming onder de naam KS Band en Plaat ondergebracht. De productie wordt vanaf 2010 tot 2012 geheel gecentraliseerd aan de Apolloweg in Moerdijk. Verkoop, ontwikkeling, productie en logistiek komen dichter bij elkaar en kunnen hierdoor sneller processen naar de wens van de klant inrichten.

2015 - EIGEN PROFILEERLIJN BOUWEN

De kennis en ervaring met profileerlijnen is inmiddels zo gegroeid dat KS Profiel besluit de volgende profileerlijn zelf te gaan bouwen. Vanuit de inmiddels groot gegroeide engineeringsafdeling – inmiddels omgedoopt naar de afdeling Profileertechniek – wordt de profileerlijn ontworpen en uitgetekend. Ook de aansturingssoftware wordt zelf ontwikkeld. De bouw van de lijn wordt volledig in eigen beheer gedaan, zodat de profielen exact kunnen worden geproduceerd zoals de klanten dat wensen. Het onderhoud van de profileerlijnen wordt eveneens in huis verzorgd.

2016 – OPRICHTING KS FOUNDATION

KS Profiel werkt vanuit de overtuiging dat zij als onderneming midden in de samenleving staat, en daar actief een eigen bijdrage aan wil leveren. Eerder werden door Piet Noordzij in onder meer Ethiopië projecten ontwikkeld met als doel kansarmen de gelegenheid te bieden een financieel zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit resulteerde onder meer in een zelfstandig opererende profileerfabriek. Eind 2016 wordt de KS Foundation opgericht, met een eigen bestuur dat vanuit dezelfde doelstelling projecten uitkiest om te financieren. KS Profiel stelt 10% van haar jaarwinst ter beschikking van deze stichting.

2017 - START SPECIAL PRODUCTS

Om de klanten zo goed mogelijk te ontzorgen levert KS Profiel steeds vaker toegevoegde materialen bij de profielen, zoals verbindingsstukken, bouten en moeren, voetplaten, complete trappenhuizen, enzovoorts. De vraag naar deze special products neemt zo toe, dat er een aparte afdeling Special Products voor wordt opgericht. Ook spoedleveringen van profielen, die moeten worden gezet in plaats van gerolvormd, worden door de afdeling Special Products verzorgd. Alle systeemonderdelen voor een constructie tot aan volledige geassembleerde elementen toe worden aan klanten geleverd. Al snel bewijst deze afdeling zijn bestaansrecht door extreem snelle groei, waarbij zij ook zelfstandig producten levert aan klanten zonder profielorders.

2017 - OPENING DISTRIBUTIECENTRUM

Tegenover het hoofdkantoor en de productielocatie van KS Profiel, aan de Oostelijke Randweg, wordt een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen. Met een oppervlakte van 12.000 m2 kunnen orders voor klanten in opslag worden gehouden en conform bouwplanning gedistribueerd. Flexibiliteit van productie en levering neemt hierdoor nog verder toe.

2018 - STERKE GROEI, NIEUWE IDENTITEIT, VERZELFSTANDIGING KS SERVICE CENTER

KS Profiel heeft zich ontwikkeld tot een industriële onderneming waarvan sinds 2013 de omzet is verdubbeld. Er werken zo’n 250 man/vrouw en ruim 80% van de omzet wordt wereldwijd gerealiseerd. Om de sterke groei verder vorm te geven, worden de bakens naar de toekomst verder verzet. Er komt meer focus op strategische klantgroepen, die nog meer in de breedte worden bediend. Extreme klantgerichtheid is het strategisch uitgangspunt, verwoord in de nieuwe slogan ‘Profile solutions you really want.’ Een nieuwe onderscheidende huisstijl in de vorm van een in profielen gestileerde olifant draagt deze visie uit. De unit Band en Plaat krijgt de naam KS Service Center en wordt verzelfstandigd tot een nieuwe onderneming die een eigen klantportefeuille gaat bedienen.

2019 - DUURZAAM PRODUCEREN

Duurzaam produceren is bij KS Profiel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Al geruime tijd wordt er aandacht besteed aan minimaliseren en duurzaam verwerken van afvalstromen. In de zomer van dit jaar worden op het dak van de productielocatie aan de Apolloweg 3.100 zonnepanelen aangebracht. Deze worden geleverd door de firma van der Valk, klant van KS Profiel. De energie die deze panelen opwekken neemt één derde van het energieverbruik voor haar rekening.

2019 - HOGER, BREDER, GROTER, SNELLER

De groei zet door en alle verkoopactiviteiten worden gecentraliseerd op het hoofdkantoor in Moerdijk. In februari wordt een nieuwe profileerlijn – P30 - in gebruik genomen die in het zwaarste bereik complexe profielen van 1000 mm breed en 8 mm dik band kan produceren. Met dit kaliber profielen kan hoger worden gebouwd en bredere overspanningen worden overbrugd zodat grotere constructies met gerolgevormde profielen kunnen worden gebouwd. KS Profiel kan hiermee klanten in onder meer de solar, warehousing en constructie sectoren nog beter bedienen. Daarnaast is de nieuwe machine zo ontworpen dat hij razendsnel kan worden omgebouwd om andere profielen te produceren.

2020 – KS INDUSTRIES: SPECIALISEREN IN VAKGEDREVEN ONDERNEMINGEN

Om aan de steeds toenemende en veranderende klantvragen tegemoet te kunnen blijven komen, wordt een belangrijke keuze gemaakt. KS Profiel wordt opgesplitst in een groep ondernemingen met elk hun eigen specialisme, met als moederbedrijf KS Industries. KS Systems levert complete systeemoplossingen zoals warehouses en silo’s. KS Profile richt geheel zich op het produceren van stalen profielen. KS Service Center verzorgt de leveranties van op maat geslit bandstaal en plaat. KS Parts and Components organiseert toebehoren voor staalsystemen in elk formaat en elke hoeveelheid. KS Roll forming ontwikkelt en bouwt hoogwaardige profileermachines en gereedschappen. KS Works heeft vaklieden beschikbaar die inzetbaar zijn bij staalproductie en systeemconstructie projecten. KS Project logistics verzorgt de volledige logistiek en warehousing rondom staalbouw- en constructieprojecten waar ook ter wereld. De verbindende factoren van deze ondernemingen is onze gezamenlijke geschiedenis en bedrijfscultuur, de diepgaande kennis van klanten en het vak en de drijfveer dat het altijd beter kan: workmanship you really want.

2021 – STRATEGISCHE INVESTERING IN BOUWGROND, EEN NIEUW PAND EN EFFICIENTERE PRODUCTIE

Aan de Oostelijke Randweg, grenzend aan het distributiecentrum komt 35.000 m2 grond beschikbaar. Een dergelijke kans komt zelden voorbij, en KS Industries koopt de grond met oog op de geplande toekomstige groei. Er wordt enthousiast een begin gemaakt met eerste plannen voor de ontwikkeling van het terrein. Vanwege de economisch onzekere tijden, voorkomend uit de Covid-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne worden deze tijdelijk on hold gezet. Voorlopig wordt het terrein als buitenopslag gebruikt door KS Project Logistics. In dit jaar neemt KS Profile een nieuwe productielijn in gebruik die zeer efficiënt kan produceren. De lijn is ontwikkeld en gebouwd door KS Roll forming en produceert hoogfrequent gelaste profielen, een belangrijke stap in de technologische toepassingsmogelijkheden en productiesnelheid waar klanten van profiteren. KS Project Logistics en KS Systems verhuizen naar Graanweg 17 waar zij een gloednieuw kantoor en logistiek centrum in gebruik nemen. Het pand ligt strategisch erg gunstig vanwege de uitstekende verbinding met de Rotterdamse haven en de toegang tot Duitsland en België via weg, trein en boot. Het distributiecentrum heeft onder meer de BREEAM-duurzaamheidscertificering ‘very good’, wat perfect aansluit op de duurzaamheidsdoelen van KS Industries.

MET VERTROUWEN NAAR DE TOEKOMST

De verschillende ondernemingen groeien zelfstandig verder in hun specialisme. Elk met hun eigen doelstellingen bedienen ze hun portefeuille met klanten; zowel zusterbedrijven als externe opdrachtgevers. Opdrachten variëren van het penvoerderschap op grote bouwprojecten, tot het leveren van op maat gefabriceerde componenten, machinebouw, logistieke dienstverlening en bemiddeling in arbeidskrachten. Vol vertrouwen en met veel plezier geven de KS bedrijven samen met hun klanten vorm aan de toekomst.